دانلود کامل کتاب چیشتی مجیور (شلم شوربا) از شاعر و مترجم بزرگ کورد عبدالرحمان شرفکندی

دانلود کامل کتاب چیشتی مجیور (شلم شوربا) از شاعر و مترجم بزرگ کورد عبدالرحمان شرفکندی

این اثر تا بحال در هیچ وبسایت و هیچ منبع دیگری در اینترنت به صورت کامل و کیفیت عالی ۳۲۰ نبوده 

و تنها سایت اکو موزیک برای اولین بار ان را منتشر کرده است 

عبدالرحمن شرفکندی شاعر، مترجم، ادیب، محقق

از کلیه کاربران و بازدید کنندگان تقاظا میشود دانلود کنید و گوش دهید
Mamosta hajar1 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)

هه ژار موکریانی

 

چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی

زندگی نامه و اثرات این هنرمند بزرگ را میتوانید از این دو منبع بخوانید و مطالعه کنید 

ویکی پدیا   و    وبلاگ الوطن

چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی

دانلود کل کتاب صوتی در فایل زیپ و در ۹ قسمت کامل

 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۰۱٫zip 220.6 MB Feb-16-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۰۲٫zip 196.4 MB Feb-16-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۰۳٫zip 195.4 MB Feb-16-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۰۴٫zip 183.8 MB Feb-16-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۰۵٫zip 212.5 MB Feb-16-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۰۶٫zip 226.9 MB Feb-16-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۰۷٫zip 179.8 MB Feb-16-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۰۸٫zip 184.2 MB Feb-16-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۰۹٫zip 168.9 MB Feb-16-14

چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی

دانلود کل کتاب صوتی بصورت تک تراک و در ۹۱ قسمت کامل

 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۰۱٫MP3 18.8 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۰۲٫MP3 29.4 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۰۳٫MP3 27.1 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۰۴٫MP3 30.7 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۰۵٫MP3 18.6 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۰۶٫MP3 18.5 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۰۷٫MP3 19.4 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۰۸٫MP3 19.8 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۰۹٫MP3 20.9 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۱۰٫MP3 18.6 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۱۱٫MP3 19.7 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۱۲٫MP3 22 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۱۳٫MP3 19.2 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۱۴٫MP3 21 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۱۵٫MP3 20.7 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۱۶٫MP3 17.7 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۱۷٫MP3 20.6 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۱۸٫MP3 18.8 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۱۹٫MP3 18.5 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۲۰٫MP3 19.5 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۲۱٫MP3 19.9 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۲۲٫MP3 19.1 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۲۳٫MP3 17.7 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۲۴٫MP3 17.4 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۲۵٫MP3 17.4 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۲۶٫MP3 28.1 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۲۷٫MP3 19 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۲۸٫MP3 19.5 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۲۹٫MP3 18.5 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۳۰٫MP3 20 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۳۱٫MP3 17.8 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۳۲٫MP3 18.6 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۳۳٫mp3 18.4 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۳۴٫mp3 19.1 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۳۵٫mp3 18.5 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۳۶٫mp3 17.6 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۳۷٫mp3 18.7 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۳۸٫mp3 17.9 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۳۹٫mp3 20.6 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۴۰٫mp3 17.7 MB Feb-08-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۴۱٫mp3 16.8 MB Feb-09-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۴۲٫mp3 17.1 MB Feb-09-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۴۳٫mp3 17.8 MB Feb-09-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۴۴٫mp3 17.8 MB Feb-09-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۴۵٫mp3 18.5 MB Feb-09-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۴۶٫mp3 18.7 MB Feb-09-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۴۷٫mp3 27.4 MB Feb-11-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۴۸٫mp3 25.4 MB Feb-11-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۴۹٫mp3 28.1 MB Feb-11-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۵۰٫mp3 26 MB Feb-11-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۵۱٫mp3 18.1 MB Feb-11-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۵۲٫mp3 27.8 MB Feb-11-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۵۳٫mp3 26.2 MB Feb-11-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۵۴٫mp3 26.5 MB Feb-11-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۵۵٫mp3 26.8 MB Feb-11-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۵۶٫mp3 26.1 MB Feb-11-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۵۷٫mp3 24.3 MB Feb-11-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۵۸٫mp3 17.2 MB Feb-11-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۵۹٫mp3 16.5 MB Feb-11-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۶۰٫MP3 18.4 MB Feb-11-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۶۱٫MP3 17.2 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۶۲٫mp3 16.2 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۶۳٫mp3 18.3 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۶۴٫mp3 17.9 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۶۵٫mp3 16.9 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۶۶٫mp3 24.8 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۶۷٫mp3 18.5 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۶۸٫mp3 17.2 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۶۹٫mp3 16 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۷۰٫mp3 18 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۷۱٫mp3 15.6 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۷۲٫mp3 15.2 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۷۳٫mp3 17.4 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۷۴٫mp3 25.6 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۷۵٫mp3 12.9 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۷۶٫mp3 22.3 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۷۷٫mp3 25.6 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۷۸٫mp3 17.7 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۷۹٫mp3 16 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۸۰٫MP3 17.3 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۸۱٫MP3 17.2 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۸۲٫mp3 15.9 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۸۳٫mp3 16.9 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۸۴٫mp3 16 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۸۵٫MP3 18 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۸۶٫MP3 15.9 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۸۷٫mp3 15.1 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۸۸٫mp3 16.6 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۸۹٫mp3 17.2 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۹۰٫mp3 15.3 MB Feb-12-14
 چیشتی مجیور اثر عبدالرحمان شرفکندی (هه ژار موکریانی)  ۹۱٫mp3 18.7 MB Feb-12-14

—————————————————

هر گونه کپی رایت بدون نام سایت پیگرد قانونی خواهد داشت

تمامی حقوق این اثر متعلق به سایت اکو موزیک بوده و بدون اجازه از مدیر وب سایت پیگرد قانونی خواهد داشت و با برخورد شدید مواجه خواهد شد

از تمامی کسانی که این اثر گرانبها را دانلود میکنند و گوش میدهند تقاظا میشود که ان را به تمامی دوستان و اشنایان خود توصیه کنند تا در حفظ نام شاعر و شهرت و سواد او باخبر و احترام گذاشته شود

 [ چهارشنبه 30 بهمن 1392 ] [ 01:10 ق.ظ ] [ اکو الله بخشی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic